ЯК ВИЦ: Какво е Не момиче според Иванчо?

В училище учителката казва:
– Деца, съставете ми изречение, което да има думата “гора”.
Марийка става и казва:
– Едно момиче влезе в гората.
Другарката:
– Много добре, Марийке. Кажи твоето изречение, Иванчо.
– Едно не момиче излезе от гората.
– Тука има грешка, Иванчо, поправи я!
– А, не може госпожо, такава грешка е за цял живот!