ЯК ВИЦ: Тате, името на госпожата ми започва с “Л” – как се казва?

– Тате, познай как се казва госпожата ми в детската градина? Започва с буквата “Л”.
– Людмила?
– Не.
– Лиляна?
– Не.
– Лазарина?
– Неее.
– Не знам. Как се казва?
– Леля Мария.