ЯК ВИЦ: Мамо, познай коя от 3-те девойки ми е приятелка?

Младеж води в къщи три девойки и пита майка си:
– Мамо, познай коя от тях ми е приятелка?
– Онази от дясно.
– Как позна?
– Още като влязохте, започна да ме дразни!!!