ЯК ВИЦ: 4-годишният Гошко започва да пищи – Баща му идва

Четиригодишният Гошко застава насред детската площадката и започва да пищи. Баща му:
– Какво има сега?
Гошко:
– Нищо.
Баща му:
– Ех, толкова приличаш на майка си…