ЯК ВИЦ: Защо рицарите слагали целомъдрес пояс на жените си?

Двама рицари потеглили на кръстоносен поход.
Единият казал:
– Преди да замина, сложих на жената целомъдрен пояс!
Другият се разсмял:
– Стига, бе! Кой ще иска да спи точно с твойта кощрамба?
Първият обяснил:
– Не, бе! Номерът е друг! Като се върна, ще я излъжа, че съм изгубил ключа!