ЯК ВИЦ: Хитър служител печели 7 дни отпуск

Приказват си двама счетоводители:
– Нашият шеф е просто нетърпим – казва единият. – Как може да се работи толкова време без отпуска?!
– Имам идея как да си спечеля поне 2 дена почивка! – казва другият и се провисва от една тръба на тавана с главата надолу.
Влиза шефът:
– Какво става тук? Вие за какъв се мислите, та висите от тавана?
Счетоводителят:
– За нищо особено. Аз съм лампа и осветявам помещението. Защо да не вися от тавана?
– Знаете ли какво? – казва шефът. – Мисля, че сте твърде преуморен. Отивайте си вкъщи и една седмица да не ви виждам тук!
Счетоводителят си събира нещата и си тръгва. Колегата му също започва да си събира вещите.
– А Вие къде? – пита шефът.
– Аз на тъмно не мога да работя.