ЯК ВИЦ: Как се преписва в I,II, III и IV курс в университета?

Университет, изпит. Как преписват студентите от Първи, Втори, Трети и Четвърти курс

  • Първи курс, всички преписват усилено, професорът чете вестник. Само леко да отпусне вестника и всички крият пищовите.
  • Втори курс, всички преписват от учебника, като внимателно следят професора.
  • Трети курс, всички спокойно преписват от учебника, без да обръщат внимание на професора. Професорът отпуска вестника и леко се прокашля – всички неохотно затварят учебниците.
  • Четвърти курс, професорът отпуска вестника, от задните редове се чува покашляне и професорът отново си вдига вестника…