ЯК ВИЦ: Вашата банка отпуска ли кредит срещу честна дума?

– Вашата банка отпуска ли кредит срещу честна дума?
– Да, разбира се, няма никакви проблеми.
– Ами, ако не върна парите?
– Ще се срамувате и ще се червите, когато се явите пред Всевишния.
– Е, то това кой знае кога ще стане…
– До три дни след крайния срок за връщане на парите.