ЯК ВИЦ: На изпит по химия – студент почти се отравя

Студент на изпит по химия.В стъкленица пред него професора е поставил сярна киселина, и пита студента какво е това.Студентът започва да мънка и казва:
-В устата ми е, но не мога да го кажа.
-Изплюйте го, че е отровно -казва професорът.