ЯК ВИЦ: Зетят е добър, а снахата винаги е лоша

– Как е дъщеря ти?
– Чудесно, зетя и прави подаръци, круизи!
– А синът?
– Ох, снахата го тормози, все подаръци и круизи иска!