ЯК ВИЦ: Проспериращ бизнесмен изнася лекция по икономика

Проспериращ бизнесмен е поканен да изнесе лекция пред студенти по икономика. Накрая той пита:
– Имате ли въпроси?
След кратко мълчание се чува женски глас:
– Женен ли сте?