ЯК ВИЦ: Богат старец пише завещание

Богат старец пише завещание пред роднини:
– Искам да разчитам, че след време ще има кой да ми донесе чаша водка.
– Може би имаше предвид “чаша вода”?
– Ти не ставаш за наследник!