ЯК ВИЦ: Юнак се бие с 3-глава ламя – води в резултата

Първа битка на юнака с три-главата ламя. Влиза юнака, излиза от пещерата, хвърля главата на ламята и обявява:
– 1/0 за юнака. Втора битка, влиза той, излиза и обявява:
– 2/0 за юнака.
Трета битка, влиза юнака, излиза ламята хвърля главата на юнака и обявява:
– 2/1 за юнака.