Колко паралели има на Земята?

Замисляли ли сте се някога колко много паралели има на планетата Земя? Ако не, не сте сами. В края на краищата темата за паралелите вероятно не се появява твърде често в разговор. Но разбирането на концепцията за паралелите е важно в географията и картографията, тъй като те ни предоставят начин за измерване на разстоянието и посоката по повърхността на Земята. В тази статия ще разгледаме какво представляват паралелите, как се изчисляват и колко са те.

Какво представляват паралелите?

Паралелът е мислено начертана върху повърхността на Земята окръжност, която свързва точки, равно отдалечени от екватора. Екваторът е въображаема линия, която разделя Земята на две половини – северно полукълбо (над Екватора) и южно полукълбо (под Екватора). Паралелът е като всяка друга окръжност, тъй като има 360 градуса. Така че, ако начертаем паралел от 0 градуса (Екватора) до 90 градуса (Северния полюс), на географския глобус или географската карта ще има 90 паралела. Това означава, че общо ще има 180 паралела – тъй като имаме един Екватор и по 90 паралела от всяка страна на Екватора – което ни дава общо 181 паралела около нашия свят!

Дали действително са 181 паралела

Важно е да се отбележи, че тези 180 паралела не съществуват в действителност; те съществуват само когато са нанесени върху двуизмерно изображение на земната повърхност, като например карта или глобус. Това означава, че разстоянията между две точки, разположени по даден паралел, ще изглеждат по-къси, отколкото ако се измерват по меридиан – друг вид линия, използвана за измерване на разстояния по различни географски ширини на земната повърхност.

Значението на тези линии се състои в способността им да ни помагат да измерваме точно разстоянията на дълги участъци, без да се налага да изчисляваме физически всяка точка поотделно. Например пилотите ги използват редовно при изчисляване на траекториите на полетите на дълги разстояния, а моряците ги използват за навигация в големи водни басейни като океани или морета. Освен това метеоролозите ги използват, за да получат точни данни за определени условия в различни региони едновременно, когато чертаят моделите на вятъра или океанските течения на големи територии.

За да обобщим, паралелите са въображаеми кръгове, начертани на картите, които ни помагат да измерваме разстоянието и посоката на земната повърхност, без да се налага да изчисляваме физически всяка точка поотделно. По нашия свят има общо 181 паралела – един екватор плюс деветдесет кръга от всяка страна – което ни осигурява лесен начин за определяне на разстоянията между две точки по даден паралел с по-голяма точност, отколкото ако се измерват с меридиани. Разбирането на функционирането на тези линии може да помогне на пилотите да определят по-безопасно траекториите на полетите, на мореплавателите да се ориентират в големи водни басейни с по-голяма точност, а на метеоролозите да получат представа за закономерностите в обширни земни територии бързо и точно – така че следващия път, когато някой ви попита “Колко паралела има на Земята?”, ще знаете точно какво да отговорите!