ЯК ВИЦ: Баба влачи телевизор към църквата

Баба влачи телевизор към църквата:
– Бабо, накъде с този телевизор?
– Да му пее попа, че много лъжат, бе!