Какво е значението на думата франчайзинг?

Франчайзинг е дума, която се употребява често, но знаете ли какво всъщност означава тя? Ако сте като повечето хора, отговорът вероятно е “не съвсем” В тази публикация ще разгледаме произхода на думата “франчайзинг” и какво всъщност означава тя. Ще се спрем и на някои от начините, по които франчайзингът се използва в бизнеса днес. Така че, ако някога сте се чудили за значението й, четете нататък!

Произход на думата франчайзинг

Думата “франчайзинг” произлиза от френската дума “франчайз”, която означава “свобода”. За първи път започва да се използва в края на XIX в. като начин да се опишат отношенията между едно правителство и неговите граждани. По-късно терминът е възприет от бизнеса, за да опише споразумения, при които една компания предоставя на друга компания правото да използва нейното име и да продава нейните продукти или услуги.

Днес франчайзингът обикновено се използва за обозначаване на бизнес споразумения, при които едно дружество предоставя на друго право да използва неговото име и да продава неговите продукти или услуги. Например компанията Х е добре познат франчайз. Когато видите офис на компанията Х знаете, че той е част от по-голяма верига и че се придържа към определени стандарти, определени от компанията майка.

Франчайзингът може да бъде чудесен начин за предприятията да разширят обхвата си, без да поемат всички разходи, свързани с откриването на нови обекти. Освен това това е начин предприятията да си партнират с други компании, които споделят техните ценности и ангажимент за качество.

Ето го и значението на думата франчайзинг и нейния произход. Франчайзингът е популярно бизнес споразумение, при което една компания предоставя на друга компания правото да използва нейното име и да продава нейните продукти или услуги. Ако обмисляте да разширите бизнеса си, това може да е нещо, което да обмислите!