ЯК ВИЦ:Принцесата е изправена пред труден избор – красотата или честта си

Вратата се отвори и в стаята на красивата принцеса влезе рицарят. Красавицата плачаше на леглото си, виждайки го, тя се разплака още повече.
– Утре ще ме дадат на дракона! – хлипайки, съобщи тя на рицаря.
– Всяка година драконът иска да изяжда най-красивата девица от града. Това съм аз! Но защо съм толкова красива…
– Ще те спася! – смело възкликнал рицарят.
– Ще убиеш дракона?!
– Има много по-лесен начин! – отговорил принцът, почвайки да се съблича
– А друг начин няма ли? – смутено попитала принцесата.
– Може да си счупиш носа и няма да си най-красивата.
Принцесата въздъхнала и започнала да се съблича…