ЯК ВИЦ: Вуте работи като преводач на Нане

– Вуте, какво работиш?
– Преводач съм Нане.
– И какво превеждаш?
– Превеждам воловете на дедо, от баир на баир…