ЯК ВИЦ: Пенсионер намира дамата на сърцето си

Срещат се двама пенсионери:
– Накъде си тръгнал, наборе?
– Отивам при дамата на сърцето ми.
– О браво, браво! На тия години и любовница?
– Не, бе, наборе! Отивам при кардиоложката.