ЯК ВИЦ: Кога започва животът – 3-ма духовници отговарят

Попитали трима духовници кога започва животът?
Католическият свещеник отговорил:
– В момента на зачатието.
Имамът отговорил:
– Когато се роди детето.
Попът казал:
– Когато децата ти се оженят и изплатиш ипотеката…