ЯК ВИЦ: Кметът моли Попът да изпее нещо

Попът и кметът на едно село пият.
Кметът:
– Дядо попе, защо не изпееш нещо?
Попът:
– Аре легай и почвам…