Кой е измислил училището – поглед през вековете

Образованието е неразделна част от човешкия живот още от зората на времето, но каква точно е неговата история и кой е измислил училището такова, каквото го познаваме днес? В тази публикация ще се потопим в развитието на училището като институция през вековете – от древните му корени до съвременната му функция.

Произход на училищата

Първите официални училища са създадени в Древна Гърция около V в. пр. По това време образованието е било ограничено предимно до момчета от богати семейства и се е фокусирало върху това да ги научи да четат и пишат. За разлика от тях по-бедните деца не получавали никакво формално образование. През този период учителите са били предимно частни наставници, които са обучавали учениците в малки групи или индивидуално в домовете им.

В Рим официалното обучение също започва през V в. пр. Въпреки това, за разлика от Гърция, римските училища се фокусират повече върху практически умения като математика и реторика. Образованието все още било запазено предимно за хората с пари и власт; бедните деца имали малък достъп до образователни възможности.

Средновековие

През Средновековието се наблюдава преход от индивидуално обучение към обществени образователни институции, които започват да се появяват в цяла Европа през XII в. сл. По това време образованието става по-достъпно за всички класи; то обаче остава съсредоточено в университетите, а не в началните или средните училища.

Съвременни реформи на училището

През XVI в. от н.е. протестантската реформация предизвиква ново съсредоточаване върху религиозното образование в цяла Европа. Началните училища стават по-разпространени, тъй като църквите започват да предлагат безплатно религиозно обучение за деца от всички социални слоеве. Тази тенденция продължава и през XVIII в., когато Прусия приема закони, задължаващи всички деца да посещават начално училище до навършване на 14 или 15-годишна възраст. Този период бележи голям обрат в историята на образованието, тъй като за пръв път правителствата започват да признават важността на всеобщото образование и да предприемат стъпки, за да гарантират, че то е достъпно за всички, независимо от класата или пола.

Училищата са изминали дълъг път от създаването им в Древна Гърция и Рим преди хиляди години! Днес училището е институция, която осигурява достъп до знания и умения на хора от всички слоеве на обществото – и това е така, откакто правителствата са започнали да признават значението му преди векове. Не е чудно защо толкова много хора го смятат за едно от най-големите постижения на човечеството!