Кой е векът на Просвещението в Европа?

Този период, известен като епохата на Просвещението, е отговорен за някои от най-важните пробиви в науката, философията и политиката. През този период се полагат основите на съвременната европейска цивилизация. В тази публикация ще разгледаме по-подробно епохата на Просвещението и някои от нейните най-значими личности – ключовият XVIII в.

Какво представлява Просвещението?

Просвещението често е наричано “епохата на разума”, защото бележи отдръпване от суеверията и преминаване към логиката и научното изследване. По това време хората започват да поставят под въпрос традиционните вярвания за религията и управлението и вместо това търсят рационални обяснения на явленията. През този период се появяват и много влиятелни писатели, мислители, учени и художници.

Забележителни личности

В периода на Просвещението се появяват много известни личности. Един от най-влиятелните мислители от тази епоха е Жан-Жак Русо, който пише много за теорията на обществения договор, която е в основата на съвременните демокрации. Други известни фигури са:

  • Волтер, който се застъпва за свобода от религиозно преследване;
  • Имануел Кант, който настоява за универсален морален кодекс;
  • Томас Хобс, който пише за индивидуалните права;
  • Адам Смит, който пише за икономическите принципи;
  • Исак Нютон, който прави революция във физиката с работата си върху гравитацията и движението.

Всички тези мислители са изиграли важна роля в оформянето на света, в който живеем днес.

По отношение на изкуството има няколко забележителни имена като

  • Жак-Луи Давид, чийто неокласически стил оказва влияние върху живописта в цяла Европа;
  • Уилям Хогарт, чието новаторско използване на сатирата проправя пътя на съвременните карикатуристи;
  • Йохан Себастиан Бах, чиято музика обхваща както бароков, така и класически стил;
  • Волфганг Амадеус Моцарт, чиито произведения се считат за едни от най-великите, създавани някога;
  • Георг Фридрих Хендел, чиито опери са популярни и днес.

През XVIII в. се наблюдават огромни промени в европейското мислене, които водят до драматичен напредък в науката, философията, изкуството и политиката. Днес все още виждаме отзвук от тези идеи, издигнати от велики личности като Жан-Жак Русо, Волтер, Имануел Кант, Томас Хобс, Адам Смит, Исак Нютон, Жак-Луи Давид, Уилям Хогарт, Йохан Себастиан Бах, Волфганг Амадеус Моцарт и Георг Фридрих Хендел. Този период се оказа решаващ за разбирането ни за функционирането на обществото, което ни позволи да създадем по-добър свят за всички граждани днес. Затова нека отделим малко време, за да отпразнуваме техните постижения през тази уникална епоха!