ЯК ВИЦ: Сине, виж баща ти дали се връща от кръчмата.

– Сине, виж баща ти дали се връща от кръчмата.
– Да, мамо, идва си.
– По кой тротоар върви?
– И по двата – отговаря зясмяно момчето.