ЯК ВИЦ: Мравки атакуват слон

Един слон стъпкал един мравуняк и мравките тръгнали да го бият.
Качили се мравките върху слона, но той се търкулил на земята.
Всички изпопадали, само една мравка останала на гърба му и останалите започнали да викат:
– Удуши го Пешо… убий го!
– Абе нещо ми се губи между пръстите!