ЯК ВИЦ: Английски лорд изпълнява съпружеските си задължения

Английски лорд изпълнява съпружеските си задължения.
Милейди: – Милорд, влезе ли?
Милорд: – Милейди, вътре е.
Милейди: – Тогава, Ох.