ЯК ВИЦ: КГБ праща Гарабед на тайна мисия

КГБ изпраща Гарабед да отградне една тънка папка от ЦРУ. Шефовете му казали:
– Гарабед, тази папка никой не успя да я вземе. Даваме ти две години да я донесеш.
След две седмици Гарабед носи папката. Всички изненадани го питат:
– Гарабед, как успя да вземеш папката?
– Аз на ЦРУ толкова дебели папки сам им давал, те за една тънка ли ще се циганят…