ЯК ВИЦ: Семейство на опера – съседът им заспива

Мъж и жена отишли на опера. Жената по едно време казала сърдито:
– Гледай, този до нас спи.
Мъжът казал:
– И за това ли ме будиш?