ЯК ВИЦ: Иванчо пита какво е “минет”

Иванчо се прибира възбуден от училище – научил нова дума. Обаче не знае какво точно значи.
– Мамо, мамо, какво значи “минет”?
– Млък, не ти трябва да знаеш такива думи!
Бащата се обажда:
– Защо не, обясни му на детето.
– Добре де… Значи, това е когато ти го вкарват в устата…
Таткото перва майката зад врата:
– На какво го учиш ма! Минет – това е ти да го вкараш на някого в устата. Син отглеждаме тука!