ЯК ВИЦ:Войник се връща от отпуска с три дена закъснение.

Някакъв войник се връща от градска отпуска с три дена закъснение. Капитанът го пита:
– Защо закъсня?
– Ами като се върнах вкъщи, жена ми тъкмо беше във ваната…
– И какво, три дена я чака да излезе ли?
– Не, три дена чаках да ми изсъхне униформата.