ЯК ВИЦ: Асан разпитва Айше какво учи в училище

Айше тръгнала на училище. Прибрала се вечерта и Асан нетърпелив я пита:
– Как е на училище, какво се учи?
– Ами супер е! Днес учихме Екология и влияние на околната среда.
– Какво е това влияние на околната среда?
– Ами какво е? Да вземем нашето семейство – ти си черен, с черни очи, нали?
– Даа…
– Обаче малкият Али е рус, със сини очи! Та ето това е влиянието на околната среда!