ЯК ВИЦ: Ром с 3 каски и 1 граната се спасява на война

По време на Втората световна война взели един ром в казармата. Неочаквано по време на решаващата битка боеприпасите свършват. Капитанът отчаяно отива при него:
-Ей, ето ти три гранати и една каска, искам да се опиташ да удържиш положението докато се вьрнем с боеприпаси.
Ромът му казал:
– Я по-добре ми дай три каски и една граната!
Дал му ги капитанът. Върнал се след време с боеприпаси, гледа и не може да повярва на очите си: от едната страна пушките, от другата дрехите, по средата германците стоят голи и тракат с зъби. А пред тях ромът:
– Тука има, тука нема, кой ще познае къде е гранатата?