ЯК ВИЦ: Нов Поп става на Ангел за жителите на малко село

В малко селце назначили нов свещеник. Решил човекът да установи контакт с местните жители и тръгнал от къща на къща да се запознава. Някъде в края на деня стига до една къща и чука на вратата. Отвътре се чува съблазнителен женски глас:
– Ти ли си, ангел мой?
Свещеникът се замислил малко, но отговорил:
– Не, но съм от същата фирма….