ЯК ВИЦ: Защо се пие Ракия с мед и шоколад?

– Кой е най-добрия коктейл?
– Мед, шоколад и ракия!
– А защо?
– Медът дава сила. Шоколадът дава енергия. А ракията дава идеи къде да си приложиш силата и енергията!