ЯК ВИЦ: На Бащата на Гошко не му стигат само 100 грама

Малкият Гошко е в работата на баща си. И чува от съседната врата:
– Хайде по още 100 грама!
Попитал баща си:
– Тате, там да не пият ракия?
– Не сине, едни джуджета вдигат щанги!