ЯК ВИЦ: Зевзек продава мед срещу бременност

Зевзек продава краставици на пазара, при това доста успешно. До него една баба се опитва да продава хубав натурален пчелен мед, но колкото и опити да прави, търговията при нея не върви. Гледала бабата, гледала как продава този до нея, пък накрая не издържала и го помолила:
– Хайде бе, момче, вземи от мене този мед, пък продай поне едно бурканче, че да имам стотинки да си ида на село.
Зевзекът:
– Дай го тука бабо, всичкия ще ти го продам ей сегичка!
И завикал:
– Мед срещу бременност! Мед срещу бременност!
Дотърчало младо и старо от женски пол да купуват, купуват, та го изкупили всичкия за няма и час, ала една по-будна от девойките го запитала:
– Извинете господине, ама как работи вашият продукт?
Зевзекът:
– А, много е просто, девойче! Хващаш го, намазваш му главичката и веднага го лапваш…