ЯК ВИЦ: Двама млади татковци се радват бебетата

Двама млади татковци дошли в родилния дом. Застанали пред залата с бебетата и започнали да наблюдават намиращите се вътре. Единият мъж почнал да подскача от радост:
– Видя ли как ми се усмихна! Видя ли как ми намигна? Видя ли каква сладка муцунка ми направи? Човече, за такива моменти живея!
Другият казал внимателно:
– Хей, приятел… Не се обиждай, но мисля, че грешиш. Та, бебето ти – дори не погледна към теб!
Първият обяснил:
– Какво бебе, бе, брат? Говоря ти за медицинската сестра!