ЯК ВИЦ: Българин и Турчин ще делят рибата

Българин и турчин ловят риба. В края на деня те са хванали само две малки рибки. Турчина към българина:
– Gidelim mi? (Ще тръгваме ли?)
Българина:
-А, че защо да ги делим? Взимай ги и двете!