ЯК ВИЦ: Защо няма водка за Щирлиц в Германия?

Щирлиц трябва да се срещне със свръзката си от Русия в някакъв германски бар. Отива, сяда на бара и казва:
– 100 грама водка.
– Нямаме, вчера свърши.
– Тогава сто грама коняк.
– И коняка свърши.
– Една бира?
– И бирата свършихме.
“Ясно, свръзката е пристигнала”, мисли си Щирлиц.