ЯК ВИЦ: Иванчо доказва, че не е преписал от Марийка

Иванчо седял до Мариика и преписал от нея на контролната. Госпожата го пита:
– Ти защо преписа от Мариика?
– Не съм.
– Ами защо тогава грешките ви са еднакви?
– Сигурно защото имаме еднаква госпожа…