ЯК ВИЦ: Учителката не смее да поправи Иванчо

Учителката:
– Марийке, напиши изречение, в което да има думите “гора” и “девойка”!
Марийка пише на дъската: “В гората влезе една девойка.”
– Иванчо, а ти сега направи това изречение отрицателно!
Иванчо пише: “От гората излезе недевойка.”
Учителката:
– Ама, Иванчо! Не е правилно, я бързо го поправи!
Иванчо:
– Госпожо, това не се поправя, то е за цял живот…