ЯК ВИЦ: Мъж се забавлява при лекар

Мъж отива при лекар на профилактичен преглед.
– Пиете ли?
– Не!
– А пушите ли?
– Не!
– Не ме гледай с тази идиотска усмивка, пак ще ти открия нещо!