ЯК ВИЦ: Как Чарли Чаплин си подобрил здравето в Женева

По време на един престой в Женева Чарли Чаплин отседнал в прочутия хотел “Трите корони”. На заминаване дал на камериера бакшиш от двадесет франка.
– Миналата година ми дадохте четиридесет франка, за да пия за ваше здраве – отбелязал обидено камериерът.
– Да, така беше, но тази година здравето ми чувствително се подобри – отговорил Чаплин.