ЯК ВИЦ: Какво се спасява първо при пожар?

Пожар. Мъжът вика на жена си:
– Бързо, какво да спасяваме по-напред?
Глас от гардероба:
– Изнасяйте гардероба!
Мъжът поглежда подозрително:
– Кой се обади?
– Ние, Панталоните.