ЯК ВИЦ: Изморен Дракон се прибира за вечеря

Прибира се Драконът изморен вкъщи и от вратата се провиква:
– Ей, жено, какво има за вечеря?
– Тройка братя с гарнитура, а за десерт златна ябълка! – отговаря покорно Ламята.