ЯК ВИЦ: Царски син иска да се жени за ромка

Харесал си царския син млада, хубава ромка за съпруга.
Уважил царя желанието на престолонаследника и изпраща царска делегация да поискат момата.
Манго се запъва и не я дава. Пращат втора делегация с богати дарове – резултата същия.
Тогава се намесил един гавазин и помолил царя да му разреши той да поиска момата. Макар и с неохота царят се съгласил.
Отива гавазина в селото, открива кой е ромът, дето не дава дъщеря си за царска снаха и го подпуква. Бой, бой до припадък. Накрая го пита:
– Ти даваш ли дъщеря си за снаха на царя?
– Давам бе бате, как да не давам.
– Защо тогава не си се съгласил да я дадеш на предните две делегации?
– Защото бате те идват, но не обясняват. Ти дойде, обясни, аз разбрах и веднага давам…