Какво означава думата банка

Думата “банка” е неразделна част от нашия ежедневен живот и търговията. Но какво всъщност означава? В тази статия ще се запознаете с произхода на думата “банка”, какво се крие зад нея и малко за първите банки в света.

Какво е банка

Както вече казахме, думата “банка” е италианска дума banca , която означава пейка. Това се дължи на факта, че първите банкери са работили на пейки, където са осъществявали сделки. Това е било мястото, където търговците били обединени, за да разменят своите пари. Банката е мястото, където парите са били депозирани и от където са били заемани. Сходен е и произходът на думата банкрут – banca rotta – счупена пейка, тъй като идва от практиката на тези банкери, които са се провалили да им бъде счупвана пейката или тезгяха, на който работят

История на първите банки

Първите банки са създадени през 14 век в Италия. През това време търговецът Франческо ди Медичи отваря банка във Флоренция. Тази банка е станала основен център на финансите в Европа и е известна с това, че е била първата, която е предоставяла заеми на правителствени институции.

Следващата банка, която е станала известна е Банка на Амстердам. Тя е основана през 1609 година и оттогава бързо се е развита. Това е била първата банка, която е предоставяла кредитни карти и въведена в цял свят. Тя е допринесла за намалянето на търговските проблеми и увеличаване на икономическата активност в Нидерландия.

През 1694 година в Лондон е създадена Банката на Англия. Това е била първата банка, която е получила правото да отпечатва банкноти. Те са били подкрепени от злато и сребро, което гарантирало тяхната стойност.

Банката е станала важен фактор за нашето ежедневие, като предоставя ресурси и финансови услуги на нас, като индивиди и на държавите. Въпреки че думата “банка” произлиза от пейки, тя е трансформирана в изключително удобно и важно място за търговия и финанси. Историята на първите банки в света показва колко важна е работата им за икономическото развитие на света. Всички тези банки допринесоха за контролиране на икономическите процеси и за увеличаване на търговията и икономическия растеж.