ЯК ВИЦ: Иванчо познава добре Франция

Час по география, учителката:
– Иванчо, можеш ли да ни назовеш някой голям град във Франция?
– Да, разбира се. Кой по точно.