Лазаре стани – научете библейската история

Всеки от нас се страхува от болестта и смъртта. Няма значение колко напреднал е човечеството, човекът все още е изтъкан от страхове и най-голямият е страхът от това, което идва след смъртта. Но днес ще ви разкажe; една древна библейска история – за Лазар, който по настояване на Христос се събудил от мъртвите.

Библейската истрия за Лазар

Една от многото истории, разказани в Библията, за Лазар е от една от най-емоционалните и силни. Лазар от село Витания е бил болен и сестрите на Лазар, Мария и Марта, изпращат до Исус молба да го излекува. Но Христос отказва да отиде директно към Лазар по три причини. Първата причина е, че тази болест не е за смърт, а за слава на Бога. Втората причина е Христовата любов и приятелство към Лазар, който е обичан и има място в Христосовото сърце. И третата причина е да бъде постигната вяра в Исус и неговата сила в живота и смъртта.

Когато Христос най-накрая пристига във Витания, Лазар е вече умрял и погребан преди четири дни. Но Христос отново изказва вярата си в Бога и изважда Лазар от гроба. Мария и Марта са невероятно благодарни на Христос и възхваляват неговата сила. Тази история не само доказва вярата и силата на Христос, но и ни дава надежда и сила да се изправим срещу болестта и смъртта.

Лазар е оставил неизгладимо произведение на многобройните цивилизации за хилядолетията. Неговото свидетелство е силно и внушително – Исус не само може да начертае живот или да изненада нас лечение, но и да даде надежда, когато всичко друго е изгубено. Надяваме се, че тази библейска история ще вдъхнови всички ни да се борим с болестите и страховете си, чрез вяра и сила на Христос в нашите сърца. Bсъщевременно, трябва да запомним, че нашите действия са в нашите ръце, и вместо да се надяваме на чудо, трябва да действаме активно и да търсим лечение и помощ, когато ни е нужно. Надеждата и силата има много форми и винаги можем да открием надежда, дори и във времена на тъга и болка.