Бог Велес – непознатият славянски бог

В славянската митология боговете заемат много важно място. Един от тях, който доста често се споменава, е Бог Велес. Но кой е той и каква е ролята му в митологията? В тази статия ще научите повече за едно от най-интересните божества на славянската митология.

Бог Велес

Славянският бог Велес е син на свещената небесна крава Земун. Според легендата, тя е създадена от млякото, което е създал нашия галактичен млечен път. Род, богът на създателя на света, е създал Земун в началото на времето и той е отговорен за всички божества.

Бог Велес е известен с множеството си функции, което го прави труден за сравнение с други богове.

На какво е бог Валес

Той е хтоничен бог, тоест владее подземния свят, където душите на мъртвите намират пътя си, и е отговорен за грижата за добитъка, като символ на богатството. Освен това, той е покровител на художниците, по-специално на поетите и е известен като бог на магията. Името му се свързва със смъртта, като най-вероятната етимология на името на бога е свързана с това тъжно явление.

Споменаването на Велес е най-често свързано с началната Руска летопис, а името му се появява и в много собствени имена на славянски хора. Животинските превъплъщения на бога са бик, вол, дракон или змей. Възможно е да сте чували за свети Никола или дявола, които също се свързват с фигурата на бог Велес.

Богът Велес е известен с множеството си съвършенства и ерудиция, като това го прави покровител на всички разказвачи и поети. Той е пътеводител на всяка пътека и чака най-добрият късмет за всеки пътник.

Славянската митология е пълна с интересни легенди и богове. Бог Велес е един от тях, който има много функции и роли. Той е покровител на художниците и поетите, владее подземния свят и е отговорен за грижата на добитъка. Името му е свързано със смъртта и е животинско превъплъщение на бик, вол, дракон или змей. В славянската митология бог Велес е известен като мистър на всички пътеки и е покровител на пътниците. В него също залегнали известни символи на Българската култура като краставицата и една от най-обичаните народни танци. Може да направите сравнение между темата на този блог и славянския бог Велес – те са интересни, многофункционални и съдържат много истории, които струват да бъдат разказани.